1 מבוא: הדגמה

מהניתוח המשווה של שיטות הביטחון הסוציאלי והסדריו עולה , כאמור , כי היסוד הראשון של הגדרת המושג ביטחון סוציאלי נוגע לתכלית השיטה או ההסדר . זאת ועוד , מהניתוח המשווה עולה כי השיטות או ההסדרים של הזכות לביטחון סוציאלי קובעים לא רק את עצם הצורך להבהיר את התכלית , אלא גם להגדיר את תוכנה של התכלית שהבטחת הזכות אמורה להגשים . מכאן , שכדי לעמוד על התכלית הבסיסית המשותפת — להבדיל מהתכליות הייחודיות של כל הסדר והסדר של הבטחת הזכות לביטחון סוציאלי — נדרש להשוות בין התכליות שלהגשמתן הופעלו אותם שיטות או הסדרים המקנים זכות לביטחון סוציאלי ולאתר את המכנה המשותף המקבל בהם ביטוי . להמחשת שיטת פעולה זו נשווה בין תכליות שנקבעו בחמישה הסדרים המבטיחים את הזכות לביטחון סוציאלי . הסדר הזכות לביטחון סוציאלי בדוח בוורידג' הוא הדוגמה הראשונה במדגם המשווה שבחרנו להמחשת הדברים . כאמור , הפעלת הביטחון הסוציאלי על פי הדרך שהותוותה בדוח בוורידג' נחשבה ועדיין נחשבת לגולת הכותרת של הביטחון הסוציאלי , ומכאן שראוי להיעזר בדוח זה כדי ללמוד על תכליתו . היעד המרכזי של הביטחון הסוציאלי לפי תוכניתו של לורד בוורידג' הוא להב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה