2 הגדרת ביטחון סוציאלי: הפרדוקס ושברו

לגישתו של דיפיירו , ( Dupeyroux ) כל דיון בהגדרה של הביטחון הסוציאלי מתחיל בפרדוקס שהוא תולדת קיומם של שלושה אלה : ראשית , אין הגדרה אחת ברורה , מדויקת ומקובלת מבחינה אוניברסלית של המושג ביטחון סוציאלי . שנית , על אף היעדר הגדרה אוניברסלית מופעלת במדינות המתועשות ובמרבית המדינות המתפתחות שיטה של ביטחון סוציאלי . שיטה זו משקפת , מבחינת היקפה ומהותה , את המדיניות החברתית שאומצה בהקשר זה במישור הפוליטי באותה המדינה . שלישית , על אף היעדרה של הגדרה אוניברסלית למושג ביטחון סוציאלי , קנה לו המושג אחיזה ( מאז תום מלחמת העולם השנייה ) בחוקות רבות , והוא אף קיבל לגיטימציה כזכות אדם אוניברסלית בסעיף 22 להצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם משנת . 1948 פרדוקס זה מצביע על הקושי שבהגדרת הביטחון הסוציאלי . אפשר אולי לגבש את יסודותיו של מושג זה באמצעות פרשנות לשונית . שתי המילים המרכיבות את המושג הן : ביטחון וסוציאלי . לכל אחת משתי המילים האלה תוכן ידוע ומקובל כשהיא עומדת בפני עצמה , אך שילובן יחד למונח אחד אינו מקרין על מהותו האוניברסלית של המושג . שילובן של שתי המילים — ביטחון וסוציאלי — כשלעצמו , הו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה