הנחיות ללומדים

תוכן › הספר › 19 › מבנה › הספר 20 › שיטת › הלימוד 21 › הקורס ביטחון סוציאלי הוא ניסיון ללמד נושא משפטי באוניברסיטה הפתוחה בשיטת ההוראה מרחוק . ניסיון זה מיתוסף על שלושה קורסים קודמים : הקורס בנושא שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה ; הקורס בדיני עבודה ; הקורס בנושא שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה . שיטת ההוראה מרחוק מכתיבה את מבנה הספר ואת דרכי הלימוד בקורס . ההנחיות שלהלן נועדו להדריך את הלומדים כיצד להשתמש בספר הקורס כדי להפיק ממנו את מרב התועלת . תוכן הספר הספר מחולק לשלושה חלקים , וכל אחד מהם עוסק בסוגיה מסוימת של הביטחון הסוציאלי . ההתייחסות לכל סוגיה משקפת את הסדרה במשפט הביטחון הסוציאלי הישראלי , במשפט הביטחון הסוציאלי הבין לאומי ובמשפט הביטחון הסוציאלי המשווה . בכל חלק פרקים אחדים וכל פרק מאיר היבט אחר של הסוגיה הנדונה בו . במוקד חלקיו השונים של ספר זה עומדים העניינים האלה : החלק הראשון הוא מבוא כללי ובו מוצגים יסודות הביטחון הסוציאלי . בחלק זה מובהרת , קודם כול , תכליתו של הביטחון הסוציאלי המקרינה על הגדרתו . בהמשכו משורטטים שלבי ההתפתחות של דגמים שונים שהתגבשו בתקופות שונות ובה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה