ביבליוגרפיה כרונולוגית של הספרים וכתבי-העת מאיטליה במאה ה-18

נספח זה מכיל קטלוג של 636 ספרים וכתבי-עת מאיטליה המסודר באופן כרונולוגי . מרבית הכתבים נכתבו בערי איטליה ומיעוטם בוינה , בפריז , בלונדון ובשוויץ . הקטלוג אינו מתיימר לכלול את כל הפריטים הביבליוגרפיים שנכתבו באיטליה . הנושא המרכזי הוא כמובן היסטוריה . ביבליוגרפיה זאת מורכבת מ : א . הפרסומים שצויינו ונסקרו במהלך החיבור ; ב . פרסומים הקשורים לנושא ולא נסקרו ; ג . מהדורות מיוחדות . 1700 Martinelli , Fioavante , Roma ricercata suo sito , roma . Muratori , L . A ., La vita e le rime di Carlo Maria Maggi , 5 vols ., Milano . 1701 Perro , G . F ., Istoria dell’antica citta ’ di Commachio , Ferrara . Maggi , Carlo Maria , Comedie e rime in lingua Milanese , 2 vols ., Milano . Sampieri , F ., Fasti di Lodovico XIV , Bologna . Vico , Giambattista ,, Principium napolitanorum coniurationis historia , Napoli . 1702 Arisi , Francesco , Cremona literatta , 2 vols ., Parma . 1703 Muratori , L . A ., Primi disegni della repubblica letterata d’Italia , Napoli . Paruta , Paolo , Historia vinetiana , 2 vol...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור