שער שלישי: זרמים ומתודות היסטוריים

" ההיסטוריונים היעילים ביותר הם לא אלה הנותנים תיאורים כלליים של עובדות והמסבירים אותן על-פני התנאים הכלליים אלא אלה השואבים מכך את הפרט החשוב ביותר והמגלים את הסיבה הפרטיקולרית מכל ארוע" ויקו , 'על החכמה הקדומה של האיטלקים'  אל הספר
אוריון הוצאה לאור