שער שני: לדמותם של שלושה ראשי חץ בחקר ההיסטוריה באיטליה