שיחות עם ראשונים שיחה עם נאוה רוזנווסר

משוחחת : תמר בליץ ריאיון זה הוא ריאיון שני בסדרה המנסה להכיר אנשי מקצוע מובילים לאורך ההתהוות וההתפתחות של הייעוץ הארגוני . נאוה רוזנווסר עסקה במשך זמן רב מאוד בהכשרת פרופסיונלים לשימוש בעבודה קבוצתית במסגרת תפקידם ; היא נותנת כאן ביטוי להשקפותיה בעניין זה , כמו גם לקשר שבין העבודה הקבוצתית לפסיכולוגיה החברתית ולייעוץ הארגוני , וכן ליחסה היא למסגרות ארגוניות שונות שפגשה לאורך הדרך . פעם ראשונה שעושים לי את זה . פעם ראשונה שאני עושה את זה לעצמי . כן . לפחות אני בידיים בטוחות . אני שמחה שאת מרגישה כך . אני רוצה לפתוח בלספר לך על הקונספט . לאורך השנים ב " אנליזה ארגונית " יש מדור של ראיונות . לאחרונה התחלנו לעסוק בשאלת שורשי הייעוץ הארגוני בארץ , והתחלנו בסדרת ראיונות עם אנשי מפתח שהיו כאן בתחילת הדרך . זה נקשר גם לספר על הייעוץ שישראל כ " ץ עורך ועומד לצאת לאור בקרוב . במסגרת סדרה זו שוחחנו עד כה עם איתמר רוגובסקי , עם גדעון קונדה , עם דליה עציון , עם צ ' רלי גרינבאום , עם חיים אדלר ( ראיונות שיתפרסמו בעתיד ) וכעת אתך , כדי ליצור תמונת פאזל נרקמת ומורכבת של ראשית התהוות מקצוע הייעוץ בארץ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני