גבול לפניך?

אוהד הופמן מאמר זה מבקש לספק התבוננות במקומו של מושג הגבול במערכת החינוך הממלכתית במבט מן השטח , מתוך ניסיון לאבחן ולנתח תהליכים המתרחשים בימים אלו במערך בית הספר שבמקרה לדוגמה . בתיאורו מבקש הופמן להתמקד באופן שבו מושג הגבול כורך סביבו משימות סותרות ממערכת בית הספר , מערכת הנדרשת להציב גבולות , להעניק מענה חינוכי , רגשי ופדגוגי ובתוך כך להגדיר את אופייה וייחודה ולשמר את קהל לקוחותיה . תרומתו התאורטית של המאמר לספרות הארגונית קבוצתית בנושא הגבול היא בדגש שבמרכזיות הבניית הגבול כפרקטיקה בעבודת ההנהלה וצוות החינוך ובשימוש בגבול ככלי חינוך . המחבר מקדם תפיסה שלפיה הסגל המחנך תופס את הגבולות כמרחב משחקי ועוסק בפועל בעשייה הנסבה סביבם . הקדמה מושג הגבול נדון בספרות הארגונית כמה פעמים ( ראו למשל שינברג , ; 2003 אופנהיימר ובנימיני , . ( 2001 במאמר זה אבקש להתבונן במקומו של מושג הגבול במערכת החינוך הממלכתית במבט מן השטח , מתוך ניסיון לאבחן ולנתח תהליכים המתרחשים בימים אלו במערך בית הספר שבו אני עובד . בתיאורי אבקש להתמקד באופן שבו מושג הגבול כורך סביבו משימות סותרות ממערכת בית הספר , מערכת הנד...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני