צילומים: מתוך סרטו של ירון זילברמן "כלים שלובים" (“;(”A Late Quartet צילם: פרד אלמס