פנאופטיקון אמריקני — מבט אל פנים בית הסוהר של מדינת אילינוי, ארה‭<sup>13 </sup>ב"‬