מהו כוח? על המקרה המעניין של קבוצות בארגונים

אנדרי שינברג באופן פרדוקסלי , השיח השכיח מטשטש ומסתיר את הגרעין שביסוד הכוח : גורלו , עתידו , חייו של אדם נתונים ' פיזית ' בידיו של אחר . במאמר זה אבחן טענה זו בארבעה מהלכים עוקבים : א . דיון תאורטי מושגי בגישה הליברלית דמוקרטית ( בעיקר האנגלו סקסית ) של כוח , הגישה המייצגת את התפיסות המודרניות הרווחות - על פי גישה זו כוח הופך לרצף של מצבים שאפשר לנהל אותם ; ב . דיון ביקורתי במונח אצל מישל פוקו ( - ( Foucault כגישה שהתגבשה בעידן השיח הפוסט מודרני ; ג . דיון בטענה כי בשל מאפיינים מבניים שונים , קבוצות בארגונים הן אתר מועדף לחקר מהות הכוח והפעלתו ; ד . הצגת דוגמאות מחיי קבוצות בארגונים שונים לתמיכה בהגדרה המוצעת של מהות הכוח . алиС ьтсе аму ен одан [ " אם יש כוח , לא צריך שכל " ] פתגם רוסי מבוא מרוב מאמץ להגדרה , המשגה וניסיון לאפיין את תופעת הכוח בארגונים מכל הזוויות האפשריות אובדת לא אחת ההבנה העמוקה של מהות הכוח . כוח במובן החד של המילה משמעו כי גורלו של אדם נמצא בידיו של אחר . כוח אינו רק משחק בין שחקנים , בחירה בין חלופות , תולדה של שדה רב השפעות , שחור נגד לבן , מהלכים , טקטיקות או...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני