בפתח הדברים

גיליון 21 של ' אנליזה ארגונית ' הוא גיליון נושא המוקדש לקבוצות . הרבה מהחיים בארגון מתרחשים במסגרת קבוצות : צוותי משימה , שייכויות פנים ארגוניות ( ' מדור ' , ' מחלקה ' , ' אגף ' , ' חטיבה ' , ' מ ִ נהל ' ועוד ) ומסגרות התייחסות . למשהו מזה אנו נותנים ביטוי בגיליון זה . הגיליון נפתח בתרגום חלוצי מתוך העבודה רבת ההשפעה של זיגמונד היינריך פוקס ( , ( 1898–1976 שנחשב לאבי האנליזה הקבוצתית ופעל במשך רוב שנותיו הבוגרות באנגליה . בישראל , באופן מפתיע , הייתה פחות תהודה לעבודתו בהשוואה לווילפרד ביון , למשל , אף שאין חולק על תרומתו העצומה לתחום . ותודה למרב בוכבלטר שיזמה את תרגום המאמר המופיע כאן ואף תרגמה אותו , ולברוס אופנהיימר , שקרא ובחן את התרגום בקפידה . בהמשך מובאת עבודתו המקורית והמאתגרת של אנדרי שינברג , העוסקת בכוח בקבוצה — היבט שממעטים לדון בו , למרות מרכזיותו הניכרת . עוד מובא בחוברת מאמר של החתום מטה , של איריס גולדברג ושל טלי גולדברג העוסק בקבוצה הקטנה : זהו ניסיון לנתח התרחשויות ברביעיות נגנים במונחים של קבוצה . בו בזמן המאמר פותח צוהר למתח שבין יחסים למשימה , המוכר בפעולתה של כל ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני