תוכן העניינים

5 בפתח הדברים | ישראל כ " ץ 7 תרגום - הפילוסופיה שלי בפסיכותרפיה - זיגמונד היינריך פוקס תרגום : מרב בוכבלטר ; עריכת תרגום : ברוס אופנהיימר 13 מהו כוח ? על המקרה המעניין של קבוצות בארגונים | אנדרי שינברג 35 רביעייה קאמרית : על קבוצה קטנה | ישראל כ " ץ , איריס גולדברג , טלי גולדברג 49 תהליך ההתפתחות של קבוצת הדרכה בתחום הייעוץ לפיתוח הארגוני | יובל דרור 74 בישולי שדה - הדרכה קבוצתית של אנשי מקצוע שבדרך | פתיח : נעמה גרינולד ; שייכות והדרה – התנועה בין מרחב אישי , אינטר סובייקטיבי וקבוצתי בקבוצת הדרכה : גלי בורמן ; תגובה למאמר : לינדה יעקב שדה 86 רק במקרה ? - קבוצה בעבודה | ישראל כ " ץ 97 גבול לפניך ? | אוהד הופמן 109 מיתולוגיות ארגוניות | פתיח : ישראל כ " ץ ; טקסטים : סלעית מבטח , יובל פיורקו , מרב בוכבלטר , יהודית מילצקי , תמר בליץ , מוטי טליאס , ישראל כ " ץ 113 ראיונות עם ראשונים – שיחה עם נאוה רוזנווסר | משוחחת : תמר בליץ 135 יצא לאור – אי של שפיות בעולם כאוטי | אבי שחף 139 על המשתתפים בגיליון Summaries 146 אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית יוצא לאור באופן סדיר מאז . 1995 המע...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני