אנליזה ארגונית על קבוצות וארגונים גיליון מס' 21

על קבוצות וארגונים גיליון מס ' 21 ׀ אוגוסט 2015 על קבוצות וארגונים גיליון מס ' | 21 אוגוסט 2015 עורך ישראל כ " ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברי המערכת  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני