נספח 2: הרחבה על הליכי הערכת ההשפעות שכבר קיימים בכנסת

הערכת ההשפעה התקציבית של הצעת חוק נדרשת כפועל יוצא מחוק-יסוד : משק המדינה . החוק קובע כי הצעת חוק שאינה ממשלתית או שאינה מוסכמת על הממשלה וביצועה כרוך בעלות תקציבית העולה על סכום נקוב כ-6 ) מיליון ש"ח ) בשנת תקציב , צריכה להיות מאושרת ברוב מיוחד של 50 חברי כנסת . תקנון הכנסת מסדיר את ההליך שבמסגרתו נקבעת העלות התקציבית של ההצעה בוועדה . הצורך בקביעת העלות התקציבית של הצעה הנתונה בידי הוועדה לפי הערכת שר האוצר או לפי הערכה אחרת – יוצרת למעשה הערכה ( מסוימת ) של ההשפעות התקציביות של הצעת החוק . כאמור , חברי הכנסת רשאים לקבל הערכה משלהם לעלות התקציבית מידי ממ"מ של הכנסת . היותה של הצעת חוק " תקציבית" ועלותה אף יצוינו בדברי ההסבר להצעת החוק . הערכת השפעות החקיקה בתחום המגדרי מעוגנת בחוק הרשות לקידום מעמד 76 האישה . החוק קובע כי הצעת חוק שהועברה לוועדת הכנסת ( לרבות הצעת חוק תקציב שנתי ) שיש לה השפעות על השוויון בין גברים לנשים , וכן נוסח תקנות שהועבר להתייעצות עם ועדת הכנסת ויש לו השפעות על השוויון בין גברים ונשים – יונחו על שולחן הוועדה עם חוות דעת מגדרית של הרשות לקידום מעמד האישה , 77 ה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר