נספח 1: התפתחויות דמוקרטיות רלוונטיות לנושא אימוץ התהליך בכנסת

אימוץ התפיסה בדבר הצורך בהערכת השפעות החקיקה מתיישב עם מגמות חשובות שראוי להציג . לטעמנו , מגמות אלה מחזקות את ההצדקות לאימוץ הליך טוב ורציונלי יותר לבחינה של השפעות החקיקה הראשית ומגבירות את הסיכוי להטמעה של תהליכים שכאלה בעתיד . 67 התאמת החוק המוצע לזכויות האדם באמנה שהמדינה מחויבת אליה , או התאמת 68 החוק המוצע לסמכות המוענקת בחוקה . מנגנון נוסף שניתן לאבחן הוא הקמה של ועדה פרלמנטרית מיוחדת לבחינה של סוגיות חוקתיות , או הקמתן של שדולות 69 המתמחות בזכויות אדם . השילוב של פרוצדורות לבחינת התאמתה של החקיקה לחוקה ולזכויות היסוד ראוי שייעשה גם במסגרת בחינת הערכת ההשפעות של החקיקה . פרק זה מאמץ תפיסה זו , והנחת היסוד המרכזית שלו היא שתהליך הערכת ההשפעות של כל חקיקה מתחיל בבחינת הערכת השפעתה החוקתית , קרי התאמת החקיקה לעקרונות יסוד , לעקרונות חוקתיים משטריים ולזכויות יסוד מוגנות . במובן זה , 70 התפיסה שבפרק משלבת בין הצורך לבחון את התאמתה של החקיקה לחוקה ובין תהליך הערכת ההשפעות ; ההתאמה לחוקה נבחנת לאחר אפיון הפגיעה בזכויות חוקתיות שיש ביוזמה ובחינת המידתיות של חלופות הפעולה הנבחנות . ראשי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר