ב. התשתית העובדתית: ניהול תהליך של איסוף מידע ולמידה

חלק זה מקביל לפרק ב בטופס הדיווח ב ( 1 ) קביעת האיכות הנדרשת לבחינה זיהוי הבעיה וסיבותיה ואפיון השפעותיה האפשריות מעניקים את הרקע הנדרש לשם החלטה עקרונית בנושאי תהליך הבירור , החקירה ואיסוף המידע הדרושים להתמודדות עם הבעיה . בשלב הראשוני ראוי להגדיר את היקף ההערכה שתבוצע , הנגזר מטיב הבעיה . הכלל הבסיסי הוא שככל שמדובר בבעיה עמוקה ורחבת היקף , כך עולה החשיבות של הערכתה השיטתית . להלן נשרטט כמה מדדים לשם החלטה על הערכת הבעיה ומידתה : . 1 אומדן של מידת ההשפעה הצפויה . בשלב זה עדיין לא נעשית הערכה שיטתית . אולם על יסוד ההערכה יש לבחון אם מדובר בבעיה בעלת פוטנציאל השפעה רב או מועט . לדוגמה , יש לבחון אם ליוזמות החקיקה שייכללו בקטגוריה הזאת יש השפעה על אלה : עקרונות יסוד חוקתיים ; תקציב המדינה ( השפעה תקציבית (; חלקים גדולים באוכלוסייה ; התחרות במשק או על המחירים ; סיכון חיי אדם או על אינטרסים ציבוריים חשובים . במדינות שונות מקובל לקבוע כי יוזמות רגולטוריות עם השלכה תקציבית שמעל לסכום מסוים נכללות בקטגוריה זו 21 באופן אוטומטי . 21 שם , בעמ' ; 20 להרחבה ראו Cass R . Sunstein , The O ffice of...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר