3. השלבים לביצוע הערכת ההשפעות של הצעת חוק

כפי שעלה מהחלק הראשון , הליך הערכת ההשפעות מורכב בעיקרו מכמה שלבים טיפוסיים . בחלק זה נבנה את השלבים השונים שאנו מציעים , שעוצבו מתוך התחשבות במאפייני הליך החקיקה בישראל ובשלבים המקדימים לחקיקה ( ממשלתית ופרטית ) שכבר קיימים . כן נדגיש את השלבים שמחובתו של יוזם ההצעה להתחשב בהם , בייחוד בהשפעת היוזמה על נורמות חוקתיות . השלבים שיוצגו בחלק זה הם כדלהלן : . 1 הבעיה : אפיון הבעיה שעמה אמור החוק להתמודד . . 2 התשתית העובדתית : ניהול תהליך של איסוף מידע ולמידה . . 3 היוועצות בבעלי עניין , במומחים ובקבוצות מן הציבור . . 4 הגדרת תכלית החקיקה . . 5 החלופות לפעולה . . 6 הפגיעה : אפיון הפגיעה האפשרית של התכלית בזכויות חוקתיות . . 7 ניתוח החלופות על פי השפעותיהן . . 8 ניתוח מידתיות החלופות . . 9 הצגת החלופה שנבחרה . . 10 הגדרת אמות המידה לבחינת החוק בדיעבד . . 11 פרסום ההליך לציבור . שלבים 1-3 מייצגים תהליכים מקדמיים של היערכות לקראת יוזמת החקיקה . שלבים 4-8 מייצגים את תהליך גיבוש החקיקה . שלבים 9-11 משקפים את אימוץ החלופה שנבחרה ועמה אמות המידה לבחינה עתידית של הצלחתה . מטבע הדברים 19 יש זיקה בי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר