1. מבוא

פרק זה ישאף להקנות לחברי הכנסת כלי עבודה מעשי לביצוע הערכת ההשפעות של הצעות חוק וישים דגש על הערכת ההשפעות החוקתיות של ההצעה . כדי לעשות זאת נאמץ בפרק תהליך מרוכך של הערכת השפעות ( impact assessment ) 1 ונתאים אותו לעבודת חברי הכנסת . התהליך יותאם במיוחד לצורך של חברי הכנסת לבחון הצעות חוק באמות מידה חוקתיות . חלקו הראשון של הפרק יציג בקצרה את מתודולוגיית הערכת ההשפעות ואת הנחות היסוד לכלי העבודה המוצע . בנספח 1 מובאים הקשרים רחבים יותר של השימוש בתהליכי הערכת ההשפעות . בנספח 2 מפורטים הליכי הערכת ההשפעות שמעוגנים בהליך החקיקה בישראל . חלקו השני של הפרק יפרט את שלבי הליך הערכת ההשפעות . חלק זה מקביל לחלקים שונים בפרק השני של המדריך שעסק בחקיקה חוקתית . בנספח 3 מוצג טופס הערכת השפעות להצעת חוק , שיאפשר לחברי הכנסת שיבחרו לאמץ את התהליך גם לדווח עליו לציבור בפורמט אחיד . * פרק זה נכתב בידי נדיב מרדכי ומרדכי קרמניצר . 1 פרק זה מבוסס , בשינויים , גם על תורת הערכת השפעות הרגולציה שמתפתחת ברמה הממשלתית . ראו משרד ראש הממשלה תורת הערכת השפעת רגולציה : מדריך ממשלתי ( מהדורה להערות , מרץ ( 2013...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר