ה. ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה ומה ש"מעליה"

החלק שלהלן יעסוק בקצרה בהיקף הביקורת השיפוטית על הליך החקיקה . דהיינו , דיון בשאלה מתי בית המשפט יחיל ביקורת על הליך החקיקה , יתערב ואף יבטל את החוק במקרים קיצוניים . סוגיית הביקורת של בית המשפט מובאת כאן לצורך המחשת ההבדל הניכר בין מרחב ההתערבות המצומצם של בית המשפט ובין חופש הפעולה הרחב של המחוקק בכל הנוגע להגשמת הליך חקיקה חוקתי ונאות . אמת המידה שלאורה תתרחש התערבות שיפוטית בהליכי חקיקה היא מחמירה וקיצונית ביותר . רק במקומות שבהם נפל פגם קשה ביותר , היורד לשורשו של הליך החקיקה ולשורשיהם של העקרונות החוקתיים , יתערב בית המשפט . התערבות בית המשפט היא נדירה מטעמים דמוקרטיים ברורים : התערבות בהליכי החקיקה של הפרלמנט היא פגיעה קשה בריבונותו ובהליך קבלת ההחלטות של הנציגים הנבחרים על ידי העם . על כן , בית המשפט שומר בקפידה במרוצת השנים על 218 ריבונות המחוקק ועל הפרדת הרשויות . הכלל שנקבע בפסיקת בית המשפט הוא כי רק אם נפל בהליך החקיקה " פגם היורד לשורש ההליך , " שחומרתו רבה ושאינו ניתן לתיקון , יתערב בית המשפט בהליך החקיקה של הכנסת . " פגם היורד לשורש ההליך" מוגדר בתור מקרה המשקף " פגמים ק...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר