ב. היכרות עם שלושת מבחני המידתיות

ב ( 1 ) מבחן ההתאמה או מבחן הקשר הרציונלי 140 מבחן ההתאמה מברר אם לאמצעי הנבחן יש יכולת להגשים את תכלית החוק . במבחן ההתאמה נשאלות בעיקר השאלות הללו : האם ובאיזו מידה האמצעי מקדם את התכלית ? האם הוא מקדם את גרעין התכלית או את שוליה ( שאלת היעילות (? מהי מידת ההסתברות של קידום התכלית באמצעי שאותו בוחנים ( שאלת ההסתברות (? הכלל הבסיסי בהקשר זה הוא שאמצעי שאינו יעיל להגשמת התכלית אינו בא בחשבון . רק אמצעים שיגשימו את התכלית ייבחנו על פי ההסתברויות השונות . ( 1 . 1 ) יעילות והסתברות : מהי מידת ההתאמה הנדרשת ? לשאלה באיזו מידה של הסתברות צריך האמצעי שנבחר להגשים את התכלית או לקדם אותה אין תשובה חד-משמעית . אמנם לא נדרשת " ודאות מוחלטת כי האמצעי 141 ישיג את מטרתו , " אך עם זאת ברור כי " אין להסתפק בסיכוי קלוש ותיאורטי . " הסטנדרט שנקבע הוא כי " די במידה נאותה של הסתברות כי הפעולה הפוגעת 142 בזכות תתרום במידה סבירה להשגת התכלית . " נוסף על כך , בשנים האחרונות מתפתחת מגמה שלפיה שאלת המידה הסבירה , כדי לעמוד בדרישת ההסתברות , 143 נקבעת " בהתאם לחשיבות היחסית של הזכות הנפגעת ושל תכלית הפגיעה . "...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר