ב. קטגוריות של טובת הכלל

ב ( 1 ) ערכים חוקתיים וזכויות תכלית ראויה של חקיקה היא הגשמת עקרונות חוקתיים או הגנה על זכויות של פרטים , ולו במחיר של פגיעה בזכויות של פרטים אחרים . ערכים דמוקרטיים מרכזיים מוגשמים בחקיקה רגילה כל העת ; מדובר בערכים , כגון הפרדת רשויות , שלטון החוק ועצמאותה של הרשות השופטת . פעמים רבות התכלית הראויה עצמה 120 היא הגנה על זכויות האדם . בחברה דמוקרטית הגנה על חופש הרצון של פלוני מחייבת לפעמים פגיעה בחופש הרצון הנוגד של אלמוני . הכרה בזכותו של האחד , למשל הזכות לשם טוב , היא תכלית ראויה שבשמה ניתן לפגוע פגיעה מידתית ביכולת המימוש של זכותו החוקתית של האחר , למשל הזכות לחופש הביטוי . חקיקה שכזו , על גווניה השונים , משקפת הגנה על זכויות , ומשום כך היא מקדמת 121 תכלית ראויה . ב ( 2 ) קיום המדינה קיומה של המדינה כיחידה פוליטית הוא התשתית לכול ואין בלתו . חוק שנועד להגן על עצם קיומה של המדינה משרת אפוא תכלית ראויה . בהקשר זה ידועה האמרה : 122 " זכויות האזרח יונקות מקיומה של המדינה ואין להפכן קרדום לחיסולה . "  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר