א. מהי דרישת ההסמכה?

על פי פסקת ההגבלה , פגיעה בזכויות חייבת להיות מעוגנת בחוק או להיעשות לפי חוק , המעניק הסמכה מיוחדת ומפורשת המתירה את הפגיעה , כאמור : אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל , שנועד לתכלית ראויה , ובמידה שאינה עולה על הנדרש או 61 לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו ( ההדגשות שלנו . ( חלק זה של המדריך יעסוק בהבהרת דרישת ההסמכה וינסה להשיב על השאלות הללו : דרישת ההסמכה מהי ? מדוע נדרשת הסמכה בחוק או לפי חוק על מנת להתיר פגיעה בזכויות ? מהו חוק העונה על דרישת ההסמכה ? מה ההבדל בין פגיעה בחוק לפגיעה לפי חוק ? מי רשאי לפגוע בזכויות יסוד בעניינים חשובים ומרכזיים ( עקרון ההסדרים הראשוניים (? אילו אילוצים מטילה הדרישה שההסמכה תהיה מפורשת ? דרישת ההסמכה פירושה כי אין פוגעים בזכות חוקתית ללא הסמכה כדין בחוק של הכנסת . משמעותה המעשית היא כי המחוקק אינו רשאי לפגוע בזכויות בלי שעיגן זאת בחוק . המחוקק אינו רשאי לפגוע בזכויות ככל העולה על רוחו . במשטר חוקתי , שאליו הצטרפה ישראל עם חקיקת חוקי היסוד של זכויות האדם ושריון חלקים מהם , המחוקק כפוף לחוקי היסוד בשעה שהוא עו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר