2. פגיעה או הגבלה של זכויות בחוק או לפי חוק: דרישת ההסמכה ועקרון ההסדרים הראשוניים