ב. מהי פגיעה בזכויות האדם שמפניה נדרש המחוקק להגן?

ב ( 1 ) שלב הגדרתה של פגיעה בזכויות האדם מאפייניהן המיוחדים ומעמדן העליון של זכויות האדם , כנסקר לעיל , מקנה לפרט הגנה מפני הפגיעה בהן . המבקש לדעת אם הפעולה השלטונית חוקתית , יפתח 41 בשאלה אם הפעולה פוגעת בזכויות האדם . במשפט החוקתי הישראלי השאלה אם פגיעה בזכויות אדם חוקתיות נעשתה בשל חקיקה של הכנסת , או עקב החלטה של רשות מינהלית , היא השלב הראשון בביקורת החוקתית . כשהתשובה חיובית לגבי סוגיה זו , יש לעבור לשלב הבא ולבחון אם הפגיעה עומדת במבחני פסקת ההגבלה , העוסקים בשאלת ההצדקה המהותית להכשרתה של אותה פגיעה . אף שמבחינת הביקורת השיפוטית פגיעה בזכות היא נקודת המוצא למבחן החוקתי , אסור שתתפרש , ולו למראית עין , כי פגיעה בזכות היא נקודת המוצא עבור המחוקק ! ההפך הוא הנכון : בשעה שהמחוקק פועל כדי לקדם תכלית ראויה , עליו לבחון תחילה אמצעים לקדם את התכלית שאינם כרוכים בפגיעה בזכות . רק כשלא ניתן לעשות כן , יש לבחון פגיעה בזכות כדרך לקידום התכלית . 41 ברק מדינה " על ' פגיעה' בזכות חוקתית ועל ' תכלית ראויה "' ( בעקבות ספרו של אהרן ברק מידתיות במשפט : הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה (( 2010 ) מש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר