א. מהם המקורות למחויבות של מדינת ישראל לכבד את זכויות האדם?

א ( 1 ) מחויבות מכוח מהותן של זכויות האדם : מהי " זכות" ומהן " זכויות חוקתיות ? " על פי חוקי היסוד , פגיעה בזכויות מוגנות חייבת לעמוד בתנאים המנויים ב"פסקת ההגבלה" ( להלן : פסקת ההגבלה ) כדי שתהא מותרת : אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל , שנועד לתכלית ראויה , ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו . לצד האיסור לפגוע בזכויות המוקנות מכוח חוק היסוד , בפסקת המטרה של חוק היסוד מוגדרת תכליתו של החוק : " להגן על כבוד האדם וחירותו , כדי לעגן בחוק- 3 יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . " זהו העיגון החוקתי המפורש של ההגנה על זכויות האדם בישראל .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר