ב. מדוע צריך חוק ברור ומובן?

שיקולי הגינות וצדק . חקיקה מעורפלת נתפסת כלא צודקת משום שהיא מונעת מהפרט את האפשרות להבין את ההשלכות המשפטיות לפעולותיו . כמו כן , חקיקה מעורפלת נתונה לפרשנויות רבות שאי-אפשר לצפותן מראש . 134 הדבר עלול להיתפס כמתן משמעות משפטית לחוק בדיעבד , ( ex post ) בדומה לחקיקה רטרואקטיבית ; ערפול טומן בחובו חשש לשרירותיות של המחוקק ושל גורמי אכיפת החוק . חקיקה שכזו משולה למשחק שהוראותיו אינן ברורות ולכן השחקנים אינם יודעים כיצד עליהם לנהוג . סיכול מטרת החוק להכווין התנהגות עתידית . החוק נועד , בראש ובראשונה , להכווין התנהגות עתידית של פרטים בחברה . על אדם הקורא את החוק 135 להבין מה מותר לו לעשות ומה אסור לו . חוק המנוסח בצורה מעורפלת , המשתמעת לשתי פנים , לא יוכל להכווין התנהגות עתידית של פרטים משום , R "! 132 לעיל הערה , 94 בעמ' . 214 133 תורת הפרשנות הכללית , לעיל הערה , 108 בעמ' . 294 134 שניאור זלמן פלר יסודות בדיני עונשין כרך א 16 ( הדפסה שלישית , ( 2000 ( להלן : פלר יסודות בדיני עונשין . ( , R "! 135 לעיל הערה . 94 136 שלא ידעו כיצד עליהם לנהוג . במישור הפלילי חוק שאינו מסייע לפרט להבין כי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר