א. כללי

החוק נועד להכווין התנהגות . ייעוד זה בשילוב חובת ההגינות של השלטון כלפי האזרחים מנביעים הן את החובה לפרסמו ברבים והן איסור לחוקק חקיקה רטרואקטיבית . אולם בשני אלה אין די . כדי שהחוק יוכל למלא את ייעודו והשלטון יוכל לצאת ידי חובתו , על החוק להיות מנוסח באופן שיאפשר לאזרחים להבין את משמעותו ואת ההנחיה ההתנהגותית המתחייבת ממנו . חוק המנוסח בחוסר בהירות , בערפול או שאינו מדויק , עלול להטעות חלק מן האנשים המעוניינים לפעול 132 על פיו . כלומר , השאיפה היא כי " הציבור יוכל לדעת מה מותר לו ומה אסור לו מתוך קריאת הטקסט עצמו , ועל בסיס זה יוכל לתכנן את מהלכיו ולהגשים את 133 ציפיותיו . "  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר