א. כללי

החובה להביא את תוכנן של נורמות משפטיות לידיעת אלה המחויבים לציית להן 108 נובעת מעקרון החוקיות ומעקרון שלטון החוק . מטרת החוק היא להכווין את 109 התנהגות הפרטים , והתנאי ההכרחי להגשמת תכלית זו הוא פרסומו ברבים . הדרישה מאדם לציית לחוק אינה מחייבת אותו לדעת בפועל מהו החוק , אך הכרח 110 הוא כי תהיה לו אפשרות ללמוד מהי ההתנהגות הנדרשת ממנו על פי חוק . אפשרות כזו יוצאת אל הפועל רק אם החוק פורסם . ועל כך נכתב : " אין לדרוש 111 מאדם לציית לחוק אם החוק הוא נסתר . "  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר