5. עקרון פומביות החוק

[ I ] n order that a law obtain the binding force which is proper to a law , it must needs be applied to the men who have to be ruled by it . Such applica  on is made by its being nofied to them by promulga  on . Wherefore promulga  on is necessary for the law to obtain its force 106 ( Tomas Aquinas ) . חקיקה הנעשית בסוד והנשמרת בגנזי סתרים , היא אחד מסימני ההיכר 107 של שלטון טוטליטארי , והיא אינה עולה בקנה אחד עם שלטון החוק .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר