ג. סייגים לכלל

עניינים דיוניים . על פי רוב הציבור הרחב אינו מסתמך על החוק בעניינים דיוניים . לכן אפשר להבחין בין כללים ראשוניים או מהותיים – הקובעים זכויות וחובות , לכללים משניים או דיוניים – הקובעים סמכויות וסעדים . שינוי של כללים דיוניים אינו פוגע ככלל בציפייה הסבירה של הפרטים וביכולתם 101 להסתמך על הדין . לכן בעניינים דיוניים הפגיעה ביציבות הדין חמורה פחות מפגיעה ביציבות הדין בהקשר של עניינים מהותיים . שינויים נדרשים בחוק . כאמור , יציבות – אין פירושה נצחיות של החוק או התאבנותו . התאמתו של החוק או שינויו נדרשים לפי צורכי המציאות 102 המשתנים והתמורות בתפיסות החברתיות .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר