ב. מדוע על החוק להיות יציב?

סיכול מטרת החוק להכווין התנהגות עתידית . החוק נועד , בראש ובראשונה , להכווין התנהגות עתידית . חוק המשתנה לעתים תכופות יוצר מכשלה 94 לפרטים להדריך עצמם לפיו ויהיה להם קושי לציית לו . שיקולים של יציבות , ודאות וביטחון ביחסים החברתיים . חוק המשתנה לעתים תכופות אינו מאפשר לאזרחים לדעת בכל רגע נתון מהי הנורמה 95 החלה על פעולותיהם . שלילת היכולת מהאזרח לפעול על פי כללים ברורים וידועים פוגעת בציפיות הראויות שלו לתכנן את מהלכיו מראש 96 ובפרט לתכנן את מהלכיו לטווח הארוך . האינטרס החברתי הוא ליצור יציבות ביחסים המשפטיים בין הפרטים כדי שיוכלו לכלכל את צעדיהם 97 מראש . שיקולים של אמון הציבור במוסדות השלטון . חקיקה המשתנה חדשות 98 לבקרים אינה מאפשרת לפרט להסתמך על החוק . הידיעה כי בכל רגע נתון עלול החוק להשתנות ובכך עלולות להשתנות הציפיות הלגיטימיות של פרטים בנוגע למעשיהם יוצרת תחושה של זילות החוק ושל עריצות 99 שלטונית . התנהלות כזו של המחוקק אינה ראויה לאמון הציבור וממילא לא תזכה בו . חוק המשתנה תכופות יוצר חשד בקרב הציבור כי הנימוקים האמיתיים העומדים מאחוריו אינם ענייניים , או שאינם אלה המדווחים ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר