א. כללי

על פי עקרון יציבות החוק , הנורמות הכלליות בשיטת המשפט ודרכי יישומן במקרים 90 פרטיים צריכות להיות יציבות ככל האפשר , ואין לשנותן תכופות באופן בלתי צפוי . בדומה לעיקרון האוסר חקיקה רטרואקטיבית , הדרישה ליציבות החוק נובעת מעקרונות של צדק והגינות העומדים בבסיסה של המערכת הדמוקרטית . על פי עקרונות אלה , צריך לאפשר לפרטים לתכנן את מהלכיהם ואת דרך התנהגותם בהסתמך על החוק . שינויים תכופים בחוק פוגעים ביציבות ובוודאות . הם פוגעים 91 בעקרון ההסתמכות , בדומה לפגיעה עקב חקיקה רטרואקטיבית . כמו כן , חקיקה " מזגזגת" המשנה את פניה לעתים קרובות מביאה לזילות החוק ופוגעת באמון הציבור במערכת המשפט . וכך נכתב : " המשפט משרת את החברה , את הפרטים שבה ואת מוסדותיה , ואלו זקוקים ליציבות ולבהירות יחסיים , כדי לדעת אל נכון 92 כיצד לתכנן כדין את צעדיהם ולפעול את פעולותיהם . " עקרון היציבות אינו מבטא קפיאה על השמרים . על החוק להיות " חי , " דינמי ומתפתח , פתוח לתיקון ולשינוי , ובשעה שהנסיבות דורשות זאת – התאמתו למצב שהשתנה 93 או לתפיסת עולם שהשתנתה . על כן העיקרון במהותו מבקש לאזן בין הכורח לשינוי ולתיקון ובין צו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר