ה. חקיקה פרסונלית: הבחנות יסוד

הבחנה חשובה לעניין חקיקה פרסונלית היא בין חוק שנועד לפגוע בזכויותיו של אדם ספציפי לחוק שאינו כזה . בשעה שמחוקק מעוניין לחוקק חוק פרסונלי ( אם במוצהר ואם לאו , ( הרי יש חשיבות לסוגיה אם החוק נועד לפגוע בזכויות של פרט מסוים ולמנוע ממנו פעולות מסוימות , כלומר להרע את מצבו , או שמטרתו להסיר מחסומים ולעזור לו להגשים את זכויותיו , דהיינו להיטיב עמו . למשל , חוק המטיל תקופת צינון על בעל תפקיד שנועד למנוע מאדם מסוים להתמודד בבחירות לכנסת ; ולעומתו חוק המסיר תקופת צינון כזו כדי לאפשר למועמד מסוים לעמוד לבחירה . ניתן לומר שפגיעתו של חוק פרסונלי שתכליתו לסייע במימוש זכויותיו של אדם קשה פחות מחוק פרסונלי שנועד לפגוע בזכויותיו של אדם . עם זאת יכול להיחקק חוק ספציפי העוסק במוסד ( למשל הנצחת אדם כלשהו ) ולכן אינו פוגע בזכויות . יש לציין כי גם חקיקה פרסונלית מיטיבה אינה ראויה אם בגין ההטבה עלולות להיפגע זכויותיהם של בני אדם אחרים . ניתן לטעון כי הצעות החקיקה של הכנסת ה-19 בנוגע לשינוי השיטה לבחירת הרב הראשי לישראל , הצעות שנועדו לשנות את תנאי הסף לתפקיד ( גיל , היעדר קדנציה קודמת ) כדי להיטיב עם מועמד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר