ד. חריגים

ככלל , חקיקה המכוונת כלפי ציבור מסוים ומוגדר אינה רצויה . אולם במקרים חריגים שבהם יידרש המחוקק לכך , יהיה עליו לתת את הדעת לכמה הבחנות חשובות . בשעה שהמחוקק מחוקק חקיקה פרסונלית , עליו לוודא כי זו נעשית 86 על בסיס תכונה של הפרט הרלוונטית לצורך תכלית החוק . חוק נחשב למוסרי אם הוא חל על פרטים המחזיקים בתכונה הרלוונטית לפעולה שמצווה החוק , וכן כשהתכלית שנועד לשרת היא ראויה . לדוגמה , לפי סעיף 74 לחוק למניעת מפגעי 87 אסבסט ואבק מזיק חויב מפעל " איתנית-צמנט" ( להלן : איתנית ) לשאת במחצית מעלות הפרויקט לסילוק פסולת אסבסט מהגליל המערבי . בית המשפט קבע כי הגם ששמה של איתנית לא הוזכר מפורשות בחוק , הרי שהחוק פרסונלי משום שבפועל הוא מכוון באופן ספציפי אל המפעל . עוד קבע בית המשפט כי החוק עוסק בתכלית ראויה וחשובה ההולמת את ערכי מדינת ישראל , וכי יש סיבה עניינית לתחולתו הפרסונלית של החוק . לפי בית המשפט , " הסעיף נועד לתת מענה למצב ייחודי שנוצר : מצבורי פסולת אסבסט בהיקף גדול , באזור גאוגרפי מוגדר , שנוצרו 88 באופן שיטתי על ידי גורם אחד דומיננטי . " מן הראוי להדגיש , יש נסיבות שבהן מקרה פרסונלי מע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר