75 ב. מהי נורמה כללית?

נורמה כללית או מופשטת היא " נורמה המופנית אל הציבור כולו , או לפחות אל חלק בלתי מסויים ממנו , שלא נקבע לפי שמותיהם של המוענים אליהם מכוונת 76 ] הנורמה . [" לעומתה יש נורמה מוגדרת שאינה מופנית אל הציבור " בעילום שם , " אלא פונה קונקרטית לאדם מסוים הנקרא בשמו , או לאנשים מסוימים הנקראים 77 בשמם , וכל תוקפה מתמצה לגבי אדם זה או אנשים אלה . כלומר , לכאורה חקיקה פרסונלית מופנית אל פרט או כלפי קבוצה של אנשים מסוימים בשמם . במאמרו עומד פרופ' חיים גנז על הבעייתיות בהגדרה פורמלית זו שאפשר לנצל אותה לרעה . למשל , כשנחקקת הוראה הכוללת אפיון שהוא כללי למראית עין , אך למעשה ידוע למחוקק כי רק פרט מסוים או פרטים ספורים עונים לאפיון הזה . מצב כזה ייתכן כשהמחוקק מעוניין להפלות פרטים מסוימים ( לטובה 78 או לרעה , ( והוא אף פועל בדרך שמנסה להסוות את האפליה . חקיקה " פרטית , " בין שהיא מכוונת לאנשים מסוימים הנמנים במפורש בשמותיהם ובין שמדובר בהגדרה שנדמית כ"כללית" אך מכוונת לאנשים מסוימים , עומדת בסתירה לעקרון 79 שלטון החוק . מובן כי לא כל חקיקה שאינה מכוונת כלפי הציבור כולו תיחשב לחקיקה פרסונלית . בשעה שח...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר