א. כללי

כלליות היא אחד המאפיינים המרכזיים של נורמה משפטית ומתוך כך של שלטון החוק . " תפקיד המחוקק הוא לקבוע נורמות כלליות , ולא לעסוק במקרים בודדים 70 ומסוימים אשר הטיפול בהם מסור לרשות המבצעת . " הנוסח הראשון של הציווי המוחלט אצל עמנואל קאנט קובע כי " עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי 71 אשר , בקבלך אותו , תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי . " כלומר , מי שקובע כי הפעולה מותרת או אסורה חייב להחזיק בעמדה דומה גם כלפי פעולות שיש להן אותם מאפיינים . ואכן , מאחורי מסך הבערות של רולס איש לא היה מוכן לעמוד 72 במצב שבו נורמה מופנית בשרירות לאנשים מסוימים . עקרון הכלליות בא לידי ביטוי בחוקה של גרמניה : סעיף ( 1 ) 19 לחוקה מאפשר למחוקק להגביל זכות 73 בסיסית בחקיקה רק אם החוק הוא כללי ואינו מכוון לעניין ספציפי . חקיקה פרסונלית מאפיינת שלטון טוטליטרי . דוגמה לשימוש בחקיקה פרסונלית 74 קיצונית הוא חוק שחוקקה גרמניה הנאצית ב-14 ביולי , 1933 המוציא מחוץ לחוק כל מפלגה שהיא , למעט המפלגה הנאצית . זהו חוק המיטיב עם גוף מוגדר וספציפי ופוגע קשות בזכויות של כל מי שאינו חבר בו . 213 / 56 ע"פ 70 היועץ המשפטי לממשל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר