ב. יישום מסך הבערות בעקרונות החקיקה

התאוריה של רולס היא ניסוי מחשבתי , ואין אפשרות ליישמה במלואה בעולם האמיתי . שהרי אין אפשרות הלכה למעשה לנתק בין מקבל ההחלטות לידע שלו על 8 אודות עצמו . חבר פרלמנט אינו יכול להתעלם משיוכו המגדרי , הקבוצתי או המגזרי – אפילו ישאף לכך בכל מאודו . מסך הבערות הוא אפוא כלי עבודה שאמור להבהיר לקובע המדיניות כי עליו לעשות את המיטב עבור הציבור כולו באמצעות היצמדות 9 לעקרונות של חקיקה צודקת . העיקרון הראשון הוא חקיקה הצופה פני עתיד . בשעה שחוק נחקק באופן רטרואקטיבי , המחוקק יכול לזהות מי הם המרוויחים והמפסידים מאותו החוק . אולם חקיקה הצופה פני עתיד קובעת מה יהיו ההשלכות של אירועים בטרם התרחשו . במצב זה , על פי רוב , לא יוכל המחוקק בהכרח לדעת 5 יוסי דהאן תיאוריות של צדק חברתי . ( 2007 ) 41 6 שם , שם . 7 פניה עוז זלצברגר ג' " ון רולס על צדק ושוויון" משפט וממשל ז (; 2004 ) 464 , 459 כן ראו מאמרו של Joshua Cohen , Democra  c Equality , 99 Ethics 727 ( 1989 ) ג' 8 ון רולס צדק כהוגנות : הצגה מחודשת 91 ( דפי סגל-אגם מתרגמת , . ( 2011 Adrian Vermeule , Veil of Ignorance Rules in Cons  tu  onal Law , 1...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר