פרק ראשון עקרונות יסוד לחקיקה טובה

בפרק זה נציג כמה עקרונות שמקובל לראות בהם מתווי דרך לחקיקה ראויה במדינה דמוקרטית . מקצת העקרונות הם חוקתיים , אבל רובם עוצבו כדי שהחקיקה תוכל לשקף מחוקק צודק והוגן בעבודתו . ראשית נציג את העיקרון הכללי של " חקיקה מאחורי מסך הבערות" שטבע ופיתח 1 הפילוסוף ג'ון רולס ( ) ( להלן : מסך הבערות . ( העיקרון עוסק בצורך של החקיקה להגשים אינטרסים כלליים ולא רק אינטרסים פרטיים של המחוקק עצמו או של הקבוצה שממנה הוא בא . אחרי כן נציג עקרונות יסוד ספציפיים יותר : האיסור לחוקק חקיקה רטרואקטיבית ; עקרון הכלליות והאיסור לחוקק חקיקה פרסונלית ; עקרון יציבות החוק , שביסודו השאיפה להימנע ככל האפשר משינויים תכופים בחקיקה ; עקרון הפומביות והאיסור לחוקק חקיקה חשאית ; עקרון הבהירות , לרבות הצורך בהרמוניה ועקיבות בחקיקה . * פרק זה נכתב בידי עמיר פוקס ומרדכי קרמניצר . ג' 1 ון רולס נחשב לאחד מחשובי ההוגים בעת החדשה בתחומים של פילוסופיה מוסרית ותאוריה פוליטית .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר