המיעוט במדינת לאום דמוקרטית

מדינתו הדמוקרטית של לאום מסוים , שלא כל אזרחיה הם בני הלאום הזה , אמורה להיות רגישה לחובתה לשמור על הזכויות הבסיסיות של כל אזרח מאזרחיה ללא הבדל לאום , על יסוד עקרון השמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם ועקרון ההגינות העומדים ביסוד המשטר . מעמדו האזרחי של כל בן מיעוט לאומי חייב להישמר מכל משמר . ועם זאת אין מנוס מהבדל חשוב בין בן הלאום שזו מדינת הלאום שלו לבן המיעוט הלאומי שזו אינה מדינת הלאום שלו . ההבדל הוא בזיקה לאחד המרכיבים המכוננים של המדינה ; היותה מדינת לאום של בני לאום מסוים שאינו הלאום של בן המיעוט הלאומי . בעולמו של בן הלאום שזו מדינת הלאום שלו הוא רואה את עצמו מקיים חיים אזרחיים במדינה שיש לה זיקה מכוננת לשייכות הלאומית שלו . בעולמו של בן המיעוט הלאומי הוא רואה את עצמו מקיים חיים אזרחיים במדינה שאין לה זיקה מכוננת לשייכות הלאומית שלו . חייו של בן מיעוט לאומי שונים ברבדים אחדים מחיי זולתו . מדינה דמוקרטית אינה יכולה להיות אדישה להבדל הזה שבין אזרחיה ; אין לה יכולת ואף לא הצדקה בתור מדינת לאום לבטל את ההבדל הזה בהסדריה ובאורחותיה , אולם היא יכולה להמתיק אותו . מדינת לאום דמוקרטית...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר