מדינת לאום דמוקרטית

אמנם הצגנו בקצרה את טיבה של המדינה הדמוקרטית , אולם בכך לא תמה מלאכת ההבהרה של יסודות המשטר . מדינת ישראל היא לא רק מדינה דמוקרטית אלא גם מדינת הלאום של העם היהודי . עתה עלינו להבהיר בקיצור נמרץ כיצד מדינה יכולה לממש את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ובה בעת להיות גם מדינת לאום בעלת זיקה מיוחדת לעם מסוים . נדגיש מיד , הסוגיה שלפנינו אינה נוגעת רק למדינת ישראל או לרעיון מדינת הלאום של העם היהודי . הסוגיה הזאת מתעוררת גם בהקשר של כל אחת מעשרות המדינות שהן מדינות דמוקרטיות וגם מדינות לאום . עלינו להבהיר תחילה את ההבדל בין המישור הפורמלי , כלומר הסדרים רשמיים של מדינה דמוקרטית בתור מדינת לאום , ובין המישור החברתי , שפירושו צביון החיים האזרחיים במדינה דמוקרטית שהיא מדינת לאום . לדוגמה , יוונית יכולה להיות השפה הרשמית של יוון במסגרת ההסדרים הרשמיים שלה בתור מדינת הלאום של העם היווני . אולם ייתכן שיוונית לא תהיה השפה הרשמית של יוון במסגרת הסדרים כאלה אלא השפה הרווחת והשלטת בחברה היוונית בכוח השליטה החברתית של בני העם היווני בצביון החיים האזרחיים במדינתו . שליטה חברתית כזו , אף שאינה נשענת על המיש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר