עקרונות היסוד ליישוב קונפליקטים: עקרון שלטון הרוב

במשטר דמוקרטי , הסדר הוגן ליישוב קונפליקטים ברמת הכלל , השומר על כבוד האדם באשר הוא אדם , הוא עיקרון המוכר בתור שלטון הרוב . מטבע הדברים , עיקרון שתכליתו ליישב קונפליקטים ברמת הכלל יהיה שונה מעיקרון שתכליתו ליישב קונפליקטים ברמת היחיד , גם אם שניהם אמורים לעמוד באותן הדרישות של שמירה על כבוד האדם ודרישות ההגינות . בפתח התיאור של עקרון שלטון הרוב ראוי להדגיש כי המונח " שלטון הרוב" עלול להטעות , אם יובן כתיאור גס של המשטר הדמוקרטי במונחים של חלוקה מתמדת של אזרחים בין רוב למיעוט , מזדמנים או קבועים , והפקדת אורח החיים של כולם בידי קבוצת הרוב , המזדמנת או הקבועה . למעשה , הביטוי שלטון הרוב מבטא רעיון אחר לגמרי . עקרון שלטון הרוב מכונן הליכים לקבלת החלטות מטעם הכלל , שיש בהן הכרעה לטובת תכניות מעשיות מסוימות של הכלל . מדינות דמוקרטיות נבדלות זו מזו במשפחת ההליכים המסדירה בכל אחת מהן את עקרון שלטון הרוב . אולם בכל מדינה דמוקרטית באשר היא מדינה דמוקרטית , ההליכים הללו אמורים לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם ולהיות הוגנים . להלן אחדים מן ההליכים האפשריים לקבלת החלטות מטעם הכלל , הנהוגים במדינת ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר