עקרונות היסוד ליישוב קונפליקטים: עקרון הזכויות הבסיסיות

במשטר של כל מדינה דמוקרטית יש עקרון יסוד המיועד לפתור קונפליקטים המתגלעים ברמת היחיד ועקרון יסוד אחר המיועד לפתור קונפליקטים המתגלעים ברמת הכלל . נתבונן עתה בקצרה בעקרונות היסוד הללו . במשטר דמוקרטי , הסדר הוגן ליישוב קונפליקטים ברמת היחיד , השומר על כבוד האדם באשר הוא אדם , הוא הסדר המבטא את עקרון הזכויות הבסיסיות של האדם והאזרח . נחזור ונדגיש , משטר שעיקרון זה כלל אינו מתבטא בו – לא ייחשב למשטר דמוקרטי . לא בתואר " דמוקרטיה ראויה לשמה" אנחנו עוסקים כאן , אלא בעצם התואר " דמוקרטיה , " שאין לו מקום אם עקרון הזכויות הבסיסיות של האדם והאזרח אינו מתבטא כראוי במשטר . לעיקרון הזה מרכיבים אחדים , כדלהלן : ראשית , לכל אזרח שמורה משפחה של חירויות בתחומים הבסיסיים של חייו האנושיים , המאפשרת לו לעצב לעצמו ולפי טעמו אורח חיים בעל משמעות ההולם את ערכיו ואמונותיו בעצמאות , כיחיד , כבן משפחה , כחבר קהילה , כבן עם או קבוצה אתנית , כבן דת או קבוצה אידאולוגית , כבן תרבות או מסורת וכיו"ב , כרצון כל אחד ואחת . שנית , לכל אזרח שמורה אותה משפחה בדיוק של חירויות בסיסיות אלה . שלישית , לכל אדם הנמצא במדינה ו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר