הסדרים הוגנים

במדינה דמוקרטית השמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם היא חובת הכול – אזרח , קהילה , תאגיד ובעיקר המדינה עצמה על כל מוסדותיה . ההסדרים שמכוננת ומקיימת מדינה דמוקרטית לשמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם אמורים להתאים לארבעת העקרונות שפורטו לעיל , אבל לא רק להם . מדינה דמוקרטית אמורה לכונן ולקיים אך ורק הסדרים הוגנים להנחיית התנהגותם של האזרחים במצבי קונפליקט , באופן שיש בו שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם . כדי שהסדר ליישוב קונפליקטים בין אזרחים יהיה הוגן , עליו לעמוד קודם כול בדרישת הניטרליות . כדי לעמוד על טיבה של דרישה זו , נתבונן בתפקיד הניטרליות בשיפוט הספורטיבי : לפני השופט מתנהלות שתי קבוצות . המשחק בין הקבוצות עומד כולו בסימן הקונפליקט שביניהן – מי תנצח , מי תפסיד . השופט אמור להיות ניטרלי במובן הפשוט ; אין לו יחס מוקדם המעדיף קבוצה אחת על פני יריבתה , וכל ההחלטות שלו במהלך המשחק נקיות לחלוטין מגילוי כלשהו של העדפה . ככלל , הסדר הוגן ליישוב קונפליקטים הוא הסדר שאינו מביא לידי ביטוי שום דעה קדומה כלפי אחד הצדדים שבקונפליקט , באופן המעדיף אותו על פני זולתו . הדבר דומה לאזרח המוצא את עצמו ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר