הדמוקרטיה כפתרון בעיה: הצעד השני

המשטר הדמוקרטי אמור גם הוא לפתור את בעיית הקונפליקטים ולהנחות את התנהגות האזרחים כשהם מוצאים את עצמם במצבים של קונפליקט . אולם להסדרים של משטר דמוקרטי יש סממנים ייחודיים . הבעיה העומדת לפתרון אינה מה יהיו ההסדרים שינחו את האזרחים וכיצד יחיו אלה לצד אלה למרות הקונפליקטים שביניהם , אלא מה יהיו ההסדרים ההוגנים השומרים על כבוד האדם באשר הוא אדם , שינחו את האזרחים כיצד לחיות אלה לצד אלה , למרות ההבדלים העקרוניים ביניהם והקונפליקטים המעשיים המתגלעים בשל כך . השמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם בהסדרים הוגנים היא עיקר מהותו של המשטר הדמוקרטי , והיא שמבדילה אותו מכל משטר מסוג אחר . ראוי להדגיש , משטר שאין בו שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם בהסדרים הוגנים אינו בגדר משטר דמוקרטי כלל . עקרון השמירה הזאת אינו מבדיל בין דמוקרטיה " ברמה גבוהה" לבין דמוקרטיה " ברמה בינונית" או " ברמה נמוכה , " אלא בין משטר שהוא בגדר דמוקרטיה למשטר שאינו בגדר דמוקרטיה כל עיקר . כדי להבין את מהות הדמוקרטיה יש להכיר על בוריים את רעיונות השמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם ואת ההסדרים ההוגנים לכך . נעבור אפוא להצגה קצרה של כל ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר