הדמוקרטיה כפתרון בעיה: הצעד הראשון

המצב האנושי הרווח יוצר את בעיית הקונפליקטים בין בני אדם . קודם כול , על פי משל קדום , כשם שפרצופיהם של בני אדם שונים זה מזה , כך גם דעותיהם שונות זו מזו . לכל אדם יש ערכים ואמונות , רצונות ואורחות חיים שהם לטעמו . על יסוד כל אלה אדם מעצב לעצמו את התכניות המעשיות שלו במסגרות האישיות , המשפחתיות , הקהילתיות , הלאומיות , התרבותיות וכיו"ב . אילו היה יכול כל אדם לממש את כל התכניות המעשיות שלו במלואן ולפי טעמו , היה יכול להיות שמח בחלקו . אלא שבמצב האנושי הרווח אין אדם יכול לממש במלואן את כל התכניות המעשיות שלו מפני שלעתים קרובות הן מתנגשות בתכניות המעשיות של זולתו ומשקפות ערכים אחרים או אמונות שונות , רצונות משלו או אורחות חיים מנוגדים לשלו . ובשעה שבני אדם באים לממש את התכניות המעשיות שלהם , לא אחת הם מוצאים את עצמם בקונפליקט , כלומר במצב שבו אי-אפשר לממש את כולן בעת ובעונה אחת . לדוגמה , אדם אחד מעוניין בסביבה שיש בה דממה רבה כיוון שהיא עוזרת לו ללמוד או ליצור , שעה שאדם אחר מעוניין בסביבה שאין בה דממה רבה כיוון שהוא עוסק בנגינה או בשירה במקהלה , ויחד הם אינם יכולים לקיים סביבה שבה מתממשו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר