תודות ותקווה להועיל

אנו מבקשים להודות מקרב לב לחברי הפורום על שתרמו לנו מזמנם , ניסיונם , רוחב דעתם ועצתם הטובה לגיבוש המדריך . בהנהגתו של הנשיא ( בדימוס ) שמגר סייע לנו הפורום לגבש את המדריך מתוך ראייה רחבה של תפקיד המחוקק בדמוקרטיה הישראלית ובתוך כך להתמודד עם סוגיות חברתיות , משפטיות וחוקתיות וגם עם מחלוקות , שהעשירו מאוד את המוצר הסופי . למדנו , כמשפטנים , להעריך את חשיבות תרומתם לחשיבה על מעשה החקיקה של מי שאינם משפטנים . מדריך למחוקק הוא , מטבע הדברים , פתח דבר לתורת החקיקה . אין הוא יכול , ואין הוא מתיימר , להקיף את התורה כולה , שהיא עמוקה ורחבה מני ים . אין הוא תחליף ללימוד מצטבר מחיי המעשה והניסיון , שהוא מהחשובים שבמורים , ומעיון במקורות ראשוניים ואחרים של תורת החקיקה . אנו מקווים שעלה בידינו להעמיד כלי עזר ראשוני לחברי הכנסת ולעוזריהם ולסייע בידיהם במלאכה החשובה והקשה שהיא שליחותם . אולי מותר לקוות שהמדריך יועיל גם למשתתפים אחרים בהליכי החקיקה – לממשלה , לארגונים חברתיים ולציבור , ואף לאזרחים ואזרחיות המתעניינים במעשה החקיקה . אסיים בדבריו של מנחם בגין על מהותה וערכה של דמוקרטיה בפרלמנט : הן תס...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר