על המדריך: תכליתו ותוכנו

המדריך שבחרנו להכין שונה במובנים רבים ממדריכים המיועדים לאנשי מקצוע העוסקים בעולם החקיקה . אין מדובר במדריך לניסוח חוק , ( Dra ing Manual ) דוגמת אלה שכבר קיימים במשרד המשפטים ובלשכה המשפטית של הכנסת . המדריך שלנו אינו מתיימר להמיר את " התורה שבעל פה" של אמנות החקיקה ל"מדריך למשתמש . " התכלית העומדת לנגד עינינו אחרת – הצגת היבטים תורת-משפטיים וחוקתיים הנוגעים במישרין לעבודת חברי הכנסת כדי לסייע להם בהיכרות עמם ולתת בידיהם כלים לשימוש בהם וליישום שלהם . המדריך מציע אפוא היכרות עם עקרונות יסוד לאפיון החוק וגם היכרות רחבה עם התפקיד החוקתי של הכנסת והעקרונות החוקתיים החלים עליה . המדריך בנוי מארבעה פרקים . פרק ההקדמה נכתב בידי פרופ' אסא כשר , ואנו מודים לו מאוד על תרומתו החשובה באפיון הדמוקרטיה . אפיון כזה הוא נקודת מוצא הכרחית למלאכת החקיקה במדינה דמוקרטית . הפרק הראשון – עקרונות יסוד לחקיקה טובה – מציג את העקרונות הבסיסיים בשאלה " מהו חוק , " בהסתמך על עקרונותיו היסודיים של המלומד לון פולר . בין השאר הפרק כולל דיון בשאלת כלליות החוק ; אמות מידה לתנאים לפסילת חקיקה רטרואקטיבית ; והעיקרון ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר