תפקידם של חברי הכנסת בדמוקרטיה הישראלית

משעה שנבחרתם , חבר הכנסת וחברת הכנסת , קיבלתם עליכם את המשימה העילאית במדרג המשימות האזרחיות שבדמוקרטיה המודרנית – ייצוג הציבור ברשות המחוקקת , בכירת הרשויות ומקור החוקים . אתם נבחרי הציבור הבכירים של ציבור האזרחיות והאזרחים בישראל , ושליחותכם היא קבלת ההחלטות הראשוניות והחשובות ביותר בשם האזרחים ולמענם . אתם אמונים על הגשמת ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח הכרזת העצמאות ועל מימוש תפקידה החוקתי של הכנסת בהגנה על זכויות האדם . נוסף על מלאכת החקיקה אתם נושאים גם בתפקיד החשוב של פיקוח על הממשלה ובאחריות להליך התקצוב . לפיכך נתונה בידיכם החתירה המתמדת לקידום תכליות ציבוריות שונות לטובת החברה הישראלית , הערכה של המחירים השונים הכרוכים בכך והאחריות למציאת דרכים למימוש יעיל של התכליות ומזעור מחירן . מלאכת החקיקה חשובה מאין כמותה , שכן היא מצמיחה את המערכת הנורמטיבית העיקרית של המדינה , זו שמתחת לנורמות החוקתיות . היא מעצבת את טיב המשטר ומשפיעה על אופייה של החברה . היא מעין תעודת הזהות שלה . חקיקה ראויה – כלומר צודקת , הוגנת , שוויונית ויעילה – איננה מבטיחה את התפקוד הנאות של מוסדות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר