דברי מבוא

אני מתכבד להגיש לכם את " מדריך למחוקק" בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה . צוות המחקר של המכון – נדיב מרדכי , ד"ר עמיר פוקס , עו"ד שלומית שטיין , עו"ד משה אוסטרובסקי , שחר אבי-מור , ויל קוביסון , בירטה ברודקורב ואנוכי – הכין את המדריך בהדרכתם של חברי הפורום לייעוץ בתהליכי החקיקה בראשות הנשיא ( בדימוס ) מאיר שמגר . בפורום לקחו חלק חוקרים ואישי ציבור מתחומי ידע וניסיון שונים , שנענו להזמנתו של הנשיא שמגר והשתתפו בכמה מפגשי שולחן עגול שקיימנו במכון במשך כשנה ובהם דנו בסוגיות שנגעו לכתיבתו של המדריך .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר